سه شنبه 13 خرداد ماه 1399
Module Border Module Border
  خانواده 

 

گریه بچه نشانه چه مواردی است؟

پدر و مادرهای جوان و کمتجربه از سختیِ ارتباط برقرار کردن با نوزاد کوچکشان شکایت میکنند.

بچهها دایم درحال گریه و غان و غون هستند اما فهمیدنِ معنای این صداها بهویژه در هفته‌ها و ماههای اول، خیلی راحت نیست. گریه کردن تنها راه ارتباطی والدین با بچهها و فراوانترین فعالیت در سه ماه اول زندگی است که البته بهتدریج کاهش پیدا میکند. شما هم اگر بهتازگی پدر یا مادر شدهاید و نمیدانید با گریههای همیشگی کوچولوی تازه واردتان چه کار کنید، با ما همراه باشید. در ادامه الگوهای گریه در اولین سال زندگی و معنا و پیامِ انواع گریههای کودکانه را با هم میخوانیم:

 الگوهای گریه

 ماههای ابتدایی/ بچهها بهطورمعمول در هفته اول با یک تُن یکسان و منظم گریه میکنند. به‏ تدریج گریههایشان متنوعتر میشود و شما متوجه خواهیدشد که گریه‎‎ها بیشتر نشاندهنده میل فرزندتان برای رسیدن و رفتن به مرحله بعدی اتفاقاتِ یک روز است؛ یعنی گریهها را بیشتر موقع غذاخوردن، زمان استراحت و نوازش و زمان چرت نیمروزی میشنوید. کودکان بهطورمعمول همیشه در معرض انواع ناراحتی هستند؛ گرسنگی، تشنگی، خستگی، کثیف شدن لباس و ...

 شش ماهگی/ اوقاتی وجود دارد که کودکتان در اوج خوشحالی است؛ اما ناگهان اشکهایش جاری میشود. این حالت بهطورمعمول وقتی اتفاق میافتد که دیگران حضور دارند. کودک شما در این سن، تفاوت بین چهره‌های غریبه و آَشنا را تشخیص و در برابر غریبهها واکنش نشان میدهد.

 نه ماهگی/ نوزادان در این سن، کمتحمل هستند و آمادهاند تا در یک لحظه خُلق خود را تغییر دهند؛ برای مثال ممکن است کودک شروع به گریه کند چون نمیتواند کاری را که دوست دارد، انجام بدهد. او میفهمد بچههای دیگر میتوانند بیشتر از او و آزادانه حرکت کنند و دلش میخواهد این تحرک و آزادی را تجربه کند. در این سن کافی است اسباببازی محبوبش در دسترس نباشد تا اشکهای ناکامی سرازیر شود.

 دوازده ماهگی/ تعجب نکنید اگر کودکِ یک سالهتان در مهدکودک یا جایی دیگر در حضور بچههای هم سنوسالش خشمناک و آتشین گریه میکند. کودک در این سن دوست دارد کنار بچههای دیگر باشد؛ اما وقتی دیگران به او نزدیک میشوند، میترسد و گریه میکند.

*گریه گرسنگی

گریهای با یک توالی تکراری، لحظه‌ای توقف برای نفس گرفتن، سپس یک بار دیگر گریه، دوباره توقف برای نفس گرفتن و همینطور تا آخر.

  *گریه خرابکاری

گریهای که نشان میدهد بچه پوشکش را کثیف کرده، به آرامی شروع و به تدریج بلند میشود. همچنین در این حالت بچه را در حال وول خوردن میبینید.

 *گریه ناراحتی

وقتی کودک گریهای تند و تیز و شبیه جیغ دارد؛ بعد بریده بریده نفس میکشد و باز به جیغ زدن ادامه میدهد یعنی یک چیزی آزارش میدهد. محیط اطراف کودک را چک کنید و عامل ناراحتی را از بین ببرید.

  *گریه بی‌حوصلگی

کودکان به تحریک نیاز دارند و اگر محرک کافی دراختیارشان نباشد، احساس ملال و کسالت میکنند. این نوع گریه که هدفش جلب توجه است، بیشتر شبیه فریاد است تا گریه و تا زمانی که احساس بیحوصلگی کودک برطرف نشود، فریادها ادامه خواهد داشت. شما در این مواقع میتوانید با فرزندتان بازی کنید، حرف بزنید یا برایش آواز بخوانید.

  *گریه خوابآلودگی

بچهها موقع خستگی بدخلق و بدقلق میشوند، حتی اگر در برابر خوابیدن مقاومت کنند. کودک در چنین مواقعی با حالتی بیقرار ناله میکند و همچنین ممکن است چند ثانیه سرش را تکان دهد و دستانش را با فشار به چشمانش بمالد.

 *گریه بیماری

گریه ناشی از بیماری خیلی آرام و بیحال و همراه با حرکات کندِ بدن است. این نوع گریه بهعلاوه نشانههای جسمانی دیگر به شما پیام میدهد که خیلی زود به پزشک مراجعه کنید.

منبع: میزان

https://www.mashreghnews.ir/news/766704

 

Module Border Module Border
ورود |عضويت
Copyright (c) 1399/03/13 باشگاه خانواده کارکنان جهادکشاورزی استان اصفهان
پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا